About Us

İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı ve 4 Km mesafede bulunan 5200 M2 Gümrüklü Antrepo ve 15.000 M2 serbest Depomuz ile her türlü emtianın depolanması ve korunmasında uzmanlaşmış kadroyla sektöre hizmet vermekteyiz.

Contact Us

Kalite Politikamız

> Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
> Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
> İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
> Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
> Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, antrepo sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı
TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

Pay For College Essay Writing

If you’re a college student, paying for your college essay writing could be an option. This will not only help you to pay for essay save energy, time and nerves. These services often offer everything that you need, from a reference document as well as a running head, to an APA-style essay.

Bir cevap yazın